Tag: ยูนิโอ ทาวน์ เพชรเกษม 110

ยูนิโอ ทาวน์ เพชรเกษม 110

แนวคิดโครงการ WHEEL OF LIFEเพราะชีวิตเหมือนกับวงล้อที่เคลื่อนที่และหมุนไปตามกาลเวลา การเริ่มต้นก่อเกิดเรื่องราวของการใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุลและความสมบูรณ์ครบในทุกด้าน เหมือน UNiO TOWN ที่พร้อมสำหรับเการเริ่มต้นชีวิตไปพร้อมๆกัน Living in Nature and Happiness is homemade ทาวน์โฮมของคนรุ่นใหม่ ที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว เพียบพร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่า ประกอบกับพื้นที่ส่วนกลางที่มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อได้สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติ…